TERAPI- och SKOLHUND

En Terapi- och Skolhund jobbar till skillnad från Besökshunden mot uppsatta mål. Terapihunden jobbar mot samma målgrupp som Besökshunden men kan tillsammans med sin förare se att deltagarna närmar sig uppsatta mål. Noga dokumentation på arbetet krävs för att se till att delmål och mål kan uppnås. 

Skolhunden gör precis som Terapihunden, däremot har de blivit lämplighetstestade för att arbeta även med barn under 13 år. Skolhunden kan användas som pedagogiskt hjälpmedel för att eleverna ska få hjälp att uppnå målen som står i läroplanen.