C/O MAX

Hundar - för maxad glädje och omtanke

SOCIALA TJÄNSTEHUNDAR I ARBETESocial tjänstehund är ett samlingsnamn för en hund som utbildas och arbetar med sin förare mot en tredje person. En social tjänstehund ska dock inte förväxlas med en assistanshund som används som ett hjälpmedel för en enskild person. 

En social tjänstehund är lämplighetstestad och utbildad för att den ska, tillsammans med sin förare, utveckla en positiv inställning till sitt kommande arbete inom vård och omsorg.

Social tjänstehund är ett samlingsnamn för:
Besökhund
Terapihund
Vårdhund
Skolhund
Fadderhund
Läshund

För mer information kontakta oss via telefon eller via mail!